PM AWARD
TH EN

Award Judging Committee

MEET OUR AWARD JUDGING COMMITTEE PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2024

Who We Are.

Prime Minister’s Export Award –

PM’s Export Award

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ( Prime Minister’s Export Award หรือ PM’s Export Award ) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ในสมัย
นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน และ ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของ ตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

About the Rewards.

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM’s Export Award) ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้า และบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล)ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และ บริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออก ของไทยที่ได้รับรางวัลในการผลิตสินค้าและบริการอีกด้วย

รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มี ส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ พิจารณารางวัลมาอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 30 ปี

3

Benefit

7

Award branch

30

Year of operation

ประเภทรางวัล

Prime Minister's

Award 2023

#PMA2023

BEST SERVICE ENTERPRISE


แบ่งออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย
  • สาขาโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์ / คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)
  • สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software)
  • สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing)
  • สาขาโลจิสติกส์ (ELMA)

#PMA2023

BEST EXPORTER


มีการใช้แรงงานไทยในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกโดยอาจมีการ รับรองมาตรฐานในระดับสากล

#PMA2023

BEST BCG EXPORTER


เป็นการปรับจากรางวัลสินค้าส่งเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) เพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG

#PMA2023

BEST THAI BRAND


โดยจำแนกระดับและประเภทแบรนด์ออกเป็น 2 ประเภท Existing Brand แบรนด์ที่มีมา ยาวนาน Corporate Brand และ Product Brand Emerging Brand แบรนด์เกิดใหม่ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลและจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในช่วง 1-4 ปี

#PMA2023

BEST DESIGN


การออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิด ของการออกแบบ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการผลิตที่มีคุณภาพ และ ให้ความสำคัญเรื่องประโยชนการใช้งานและการคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

#PMA2023

BEST OTOP


หลักเกณฑ์มีการเพิ่มกลุ่มรางวัลเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีการส่งออกด้วยตนเอง (Best OTOP)
  • กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังไม่เคยส่งออกด้วยตนเอง แต่มีศักยภาพในการส่งออก (OTOP New Face Exporter)

#PMA2023

BEST HALAL


การผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลประเภทสินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาล ที่พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการพัฒนาสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มมุสลิมในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

สำหรับผู้ได้รับรางวัล

Benefits For Award Recipients.

ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
จากนายกรัฐมนตรี

ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้

ร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมทั้งใน
และต่างประเทศ

ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award
ในการส่งเสริมการขาย

PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2024
AWARD JUDGING COMMITTEE
View All
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
จัดการความยินยอมของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
เปิดใช้งานเสมอ
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
คุกกี้ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
คุกกี้นี้ช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น